Thời gian Sự kiện Địa điểm tổ chức
30/09/2014 - 02/10/2014 Diễn đàn xi măng châu Á lần thứ 13 - năm 2014 Hàng Châu, Trung Quốc
20/11/2014 - 22/11/2014 Hội nghị Hội đồng thành viên AFCM lần thứ 38 Hà Nội, Việt Nam
21/04/2015 - 24/04/2015 Hội nghị chuyên đề kỹ thuật AFCM lần thứ 24 Hà Nội, Việt Nam
Ngày ban hành Tên tài liệu Mô tả Tải về
13/06/2014 Registration form AFCM 2015 Information relating to the registration form of AFCM Technical Symposium 2015, the layout plan...
11/06/2014 First announcement AFCM 2015 General information of AFCM Technical Symposium 2015 and tentative program
01/06/2014 Global cement magazine, Jun 2014 Global cement magazine, Jun 2014 - General report