Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi!

Liên hệ:
 
Trụ sở AFCM 

Trong thời gian từ Tháng 11/2013 – Tháng 11/2015

Văn phòng AFCM được đặt tại:

Hiệp hội xi măng Việt Nam

Địa chỉ: 37 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Website được quản trị bởi: Asean cement organization

Địa chỉ: 208 phố Xã Đàn 2, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Email: infor@afcm-org.com  | Website: afcm-org.com