(Xây dựng) - Cty CP Xi măng VICEM Bút Sơn vừa tổ chức tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ngành Xi măng phải đối mặt với cung vượt cầu, song tập thể cán bộ, công nhân viên Cty CP Xi măng VICEM Bút Sơn vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Năm 2017, VICEM Bút Sơn sản xuất 2.671.000 tấn clinker, vượt 2% kế hoạch; xi măng đạt hơn 3.375.000 tấn, bảo đảm giải quyết việc làm cho 1.363 người với mức thu nhập bình quân đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng. Năm 2018, VICEM Bút Sơn phấn đấu sản xuất 2.695.000 tấn clinker; tiêu thụ 3.985.000 tấn xi măng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Hà Nam tăng 14,28% so với năm 2016. Kết quả này có sự đóng góp của Cty CP Xi măng VICEM Bút Sơn. Bước sang năm 2018, VICEM Bút Sơn cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, góp phần quan trọng phát triển ngành Vật liệu xây dựng của tỉnh Hà Nam.

http://www.baoxaydung.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: