(Xây dựng) – Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương có liên quan đến việc giải quyết vấn đề an toàn môi trường của Nhà máy xi măng Đại Việt – Dung Quất, trực thuộc Cty CP Xi măng miền Trung.

Nhà máy sản xuất xi măng Đại Việt – Dung Quất được triển khai xây dựng từ tháng 08/2005 và đưa vào sử dụng từ tháng 06/2012. Tuy nhiên, khi quy hoạch phê duyệt dự án đầu tư của doanh nghiệp, UBND tỉnh Quảng Ngãi và các Sở, ngành liên quan lại chưa đánh giá hết sức ảnh hưởng về môi trường khi tồn tại khu dân cư trong khu công nghiệp Dung Quất để xây dựng được phương án bảo vệ môi trường phù hợp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.

Vì vậy đã xảy ra tình trạng bụi xi măng của Nhà máy Đại Việt – Dung Quất đã phủ khắp 2 thôn Tân Hy và Sơn Trà ở xã Bình Đông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Trước thực trạng này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp để giải quyết dứt điểm vấn đề an toàn môi trường của Nhà máy Đại Việt – Dung Quất.

Theo đó, Bộ Xây Dựng có nhiệm vụ chỉ đạo Cty CP xi măng miền Trung khắc phục, cải tiến thiết bị, nâng cấp công nghệ xử lý môi trường tại Nhà máy xi măng Đại Việt – Dung Quất, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng QCVN 23-2009/BTNMT và các quy định pháp luật có liên quan.

Nhà máy Xi măng Đại Việt – Dung Quất cũng phải tiến hành quan trắc về môi trường và công khai kết quả, từ đó yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/05/2018.

Trong khi đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ xây dựng lộ trình và phương án cụ thể để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, di dời người dân đến nơi ở mới. Việc di dời các hộ dân cũng sẽ tạo thêm quỹ đất mới nên chính quyền địa phương cũng phải xây dựng các phương án thu hút doanh nghiệp khác vào đầu tư khu vực này.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn Nhà máy Đại Việt – Dung Quất thực hiện các giải pháp an toàn môi trường và kiểm tra chất lượng thực hiện tại đây.

http://www.baoxaydung.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: