Mục tiêu:

Mục tiêu chính của AFCM là:

 • - Tăng cường hợp tác và phối hợp giữa các nhà sản xuất ximăng trong khu vực ASEAN
 • - Khởi xướng và điều phối các chương trình thúc đẩy sự phát triển có trật tự của ngành công nghiệp xi măng trong khu vực ASEAN
 • - Tăng cường mối quan hệ và hợp tác chặt chẽ giữa các cộng đồng doanh nghiệp sản xuất xi măng ở các nước thành viên và với các tổ chức khu vực và quốc tế khác với mục tiêu và mục đích tương tự
 • - Soạn thảo và phổ biến thông tin và cung cấp các cơ sở để tư vấn và trao đổi quan điểm giữa các thành viên và giữa các thành viên
 • Hoạt động của AFCM

  Hội nghị và Hội nghị
 • - AFCM tổ chức các cuộc họp thường xuyên để trao đổi quan điểm và xác định các lĩnh vực hợp tác.
 • - Các hội nghị được tổ chức 6 tháng một lần, và các cuộc họp Hội đồng mỗi năm. Các Uỷ ban Thường trực về Hợp tác Kỹ thuật và Phát triển Kinh doanh gặp gỡ bất cứ khi nào cần thiết.
 • Hội thảo Kỹ thuật
 • - Từ năm 1991, AFCM tổ chức các cuộc hội thảo kỹ thuật hai lần một năm; trước đó, nó đã được tổ chức hàng năm. Các hoạt động này được tổ chức trên cơ sở luân phiên tại các nước ASEAN. Các hội thảo này cung cấp một diễn đàn cho việc trao đổi thông tin về các công nghệ mới nhất và các cơ hội để xem lại các thực tiễn của ngành công nghiệp xi măng. 
 • - AFCM cũng tổ chức thăm nhà máy giữa các thành viên. Việc trao đổi thông tin kỹ thuật nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của ngành công nghiệp xi măng ASEAN.
 • Phát triển kinh doanh
 • AFCM tổ chức các cuộc họp thường xuyên giữa các thành viên nhằm thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn và khuyến khích trao đổi thông tin về các vấn đề thương mại. Thường xuyên cập nhật số liệu thống kê về cung và cầu các loại sản phẩm xi măng, hàng nhập khẩu và xuất khẩu, công suất thiết kế và số liệu sản xuất của các nhà máy xi măng ở mỗi nước ASEAN và một ngân hàng dữ liệu được thành lập để đối chiếu và phổ biến các số liệu thống kê này.