Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi!

                                                                                                                 

  Liên hệ:
 
  Trụ sở AFCM 

  Trong thời gian từ Tháng 11/2013 – Tháng 11/2015

  Văn phòng AFCM được đặt tại:

  Hiệp hội xi măng Việt Nam

  Địa chỉ: 37 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  Website được quản trị bởi: Asean cement organization

  Địa chỉ: 208 phố Xã Đàn 2, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

  Email: infor@afcm-org.com  | Website: afcm-org.com

 


Mã xác thực không đúng.